De BGHM, de enige overheidsinstantie met het "Great Place To Work" label in 2020

18/03/2020

BRUSSEL, 18 maart 2020

De BGHM heeft het label "Great Place To Work" ontvangen dat aangeeft dat de BGHM een uitstekende werkplek is. De huisvestingsmaatschappij is de enige overheidsorganisatie die dit label in de wacht kon slepen dit jaar. Bovendien is de BGHM ook de allereerste Brusselse gewestelijke overheidsdienst die deze titel kon behalen.

Dit label is een uitzonderlijke prestatie want het behalen ervan is niet gemakkelijk. Organisaties van alle sectoren met minimum 50 werknemers kunnen deelnemen aan de screening. Om het Great Place To Work label te behalen, moet een organisatie een minimumscore van 70% behalen in de Trust Index ©, een tevredenheidsenquête van de werknemers opgedeeld in 5 categorieën: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en solidariteit. Deze enquête geldt voor twee derde van de score.

De overige score komt voor uit de Culture Audit ©. Deze focust op de manieren waarop Human Resources en de directeurs een omgeving scheppen die talenten aantrekt en behoudt, wat essentieel is voor organisaties die competitief willen blijven. Om het label te behalen, moeten organisaties hierop minstens 50% scoren. 
 

Wat is de meerwaarde om erkend te zijn als "Great Place To Work"?

Dit label bewijst dat de BGHM een mensgerichte organisatie is. Zij zet in op de betrokkenheid en de tevredenheid van haar werknemers zodat iedereen zich optimaal kan inzetten om hun gedeelde missie te bereiken: talrijke kwaliteitsvolle en innoverende sociale woningen.

Dorien Robben, adjunct-directrice-generaal van de BGHM: "Dit is een ongelooflijke erkenning voor ons. We hebben de afgelopen jaren kosten noch moeite gespaard om de betrokkenheid van onze werknemers te verhogen om onze erg ambitieuze doelstellingen te behalen. Want we weten dat betrokken werknemers gelukkiger en efficiënter zijn, en dat is voor ons het belangrijkste.”

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM, vult aan: "We hebben veel geïnvesteerd in het welzijn van onze medewerkers. Onze werkplek is waar we het meeste tijd doorbrengen, dus is het belangrijk dat het er aangenaam werken is voor iedereen. We organiseren bijvoorbeeld lessen yoga en mindfulness. Ieder jaar bezoeken we de activiteiten van een OVM met de hele organisatie om na te denken over onze projecten en over de toekomst. We durven even stil te staan bij het werk dat werd verwezenlijkt, om daarna met nog meer motivatie te herbeginnen.”

"Geëngageerde en gemotiveerde personeelsleden vormen de basis voor een kwalitatieve dienstverlening. Met dit label “Great Place To Work” illustreert de BGHM dat die ambitie voor de Brusselse Openbare Instellingen binnen handbereik ligt", aldus Sven Gatz, Brussels Minister voor Ambtenarenzaken.

Bovendien staat de Brusselse sociale huisvestingssector voor ambitieuze doelstellingen om een concrete oplossing te bieden aan de talrijke families op de wachtlijst. Uit de enquête blijkt dat 82% van de BGHM-werknemers trots zijn om voor de BGHM te werken en het is deze fierheid, volgens Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Huisvesting, die de basis vormt voor een klantgerichte aanpak. "2020 wordt een intens werkjaar voor alle BGHM-medewerkers. Er wachten ons talrijke uitdagingen, met name in het kader van de verwezenlijking van het noodplan voor de sociale huisvesting. Daar bovenop wil de BGHM zich profileren als volwaardig expertisecentrum voor de OVM's, en wil zij in de eerste plaats ten dienste staan van de sociale huurders die hiervan de vruchten zullen plukken. Ik heb zelf al het enthousiasme, de creativiteit, de productiviteit en het professionalisme van de BGHM-teams van dichtbij mogen meemaken. Dit 'Great Place To Work' label dat werd toegekend aan « great workers » is een aanmoediging en ware erkenning van de reeds geleverde inspanningen."

#BGHM #GPTWCertified

Contactpersoon: