Coronavirus : de openbare vastgoedmaatschappijen staan de huurders bij, meer dan ooit

21/04/2020

De strijd tegen het coronavirus heeft een grote impact op de sector van de sociale huisvesting en de huurders. De 16 OVM’s (openbare vastgoedmaatschappijen) van het Brussels gewest hebben zich snel kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie. Zij verzekeren hun dienstverlening en ondernemen verschillende acties hun huurders, en vooral de meest kwetsbaren, te helpen. De OVM’s blijven dus niet bij de pakken zitten tijdens deze periode, integendeel!
 

De diensten voor huurders komen op de eerste plaats

De OVM’s hebben zich eerst en vooral aangepast om de continuïteit van hun diensten te garanderen. Daarbij nemen zij de nodige voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van hun personeel en hun huurders te beschermen. Dit kan dankzij het optimaal benutten van telewerk en telefonische permanenties.

De technische en onderhoudsdiensten worden behouden voor noodzakelijke en dringende interventies.
 

Solidair met de meest solitairen

De OVM’s hebben zich volop gemobiliseerd voor hun huurders die oud, geïsoleerd of kwetsbaar zijn.

Over het algemeen onderhouden de OVM’s regelmatige, soms dagelijkse telefonische contacten met huurders in precaire situaties. Sociale interactie wordt onderhouden dankzij de inzet van de partners op het terrein. Dit soort van menselijk contact is erg belangrijk in deze lockdown periode waar gevoelens van eenzaamheid en kwetsbaarheid de kop op kunnen steken. Verschillende OVM’s hebben een koerierdienst opgezet die boodschappen aan huis brengt voor de huurders. Everecity ging nog een stap verder en hield twee woningen vrij om een uitweg te kunnen bieden aan personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Dit soort van actie wordt vaak in samenwerking met de sociale dienst van de gemeentes ondernomen.

Op vlak van hygiëne hebben de OVM’s maatregelen getroffen om de schoonmaak en ontsmetting van de gemeenschappelijke delen van hun gebouwen te versterken. In sommige OVM’s, zoals de Zuiderhaard, komen de conciërges twee keer per dag langs en herinneren ze de huurders aan de hygiëneregels.

Er worden ook affiches verspreid met de basisregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, onder andere door de Schaarbeekse Haard.
 

Solidariteit en burgerzin

OVM’s zoals Everecity en Lojega vroegen aan hun huurders om tekeningen en gedichten te maken die aan de gemeenschappelijke delen wat kleur en poëzie kunnen toevoegen. Le Logis Floréal motiveerde haar jongste huurders om tekeningen te maken om de bewoners van de Résidence Sainte-Anne, een plaatselijk woonzorgcentrum, op te beuren.

In Vorst nodigt de Zuiderhaard, samen met andere lokale actoren, bewoners uit om deel te nemen aan het project ‘Correspondance’: leuke, originele brieven opstellen en versturen naar senioren.

Enkele andere voorbeelden van solidariteit tussen burgers: in de Masoin wijk in Jette (OVM Comensia) maakt Dina, een huurster-coöperator, mondmaskers die ze uitdeelt. Ze geeft er zelfs de instructies bij voor het wassen en ontsmetten! Een andere huurder, Jean-Marie, is uitgerust met een van Dina’s mondmaskers en helpt zijn buren door boodschappen te doen wanneer zij het lastig hebben.

Sommige huurder-coöperatoren zijn zelfs dichters, zoals deze zin bewijst die werd opgepikt door een maatschappelijk werkster: “Ik voel me niet alleen op mijn eiland. Ik weet dat er vlakbij boten varen en palmbomen zijn, ik voel me ondersteund en daardoor verlies ik de moed niet.”
 

“Veerkracht, dat is de kunst van het navigeren doorheen de stortvloed” – Boris Cyrulnik

Voor de Staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, is het vandaag meer dan ooit noodzakelijk om de sociale banden tussen inwoners van eenzelfde gebouw en eenzelfde wijk te versterken. “We moeten de meest kwetsbaren helpen om door deze moeilijke periode te raken die zoveel eenzaamheid en angst met zich meebrengt. Ik wil de medewerkers van de BGHM en de OVM’s bedanken die, net als zovele inwoners, zich blijven inzetten ondanks de moeilijke omstandigheden. Zij blijven de broodnodige sociale banden verzekeren en geven blijk van veel menselijkheid en efficiëntie.

Pascale Roelants, Co-voorzitter van de sectie Construbru van de vzw Vereniging voor Sociale Huisvesting, bevestigt: “In deze crisissituatie moeten de OVM’s zich aanpassen om hun opdrachten op een zo efficiënt mogelijke manier te vervullen. Deze periode genereert creativiteit, solidariteit en kansen om, meer dan ooit, aan de zijde van de huurders te staan. De teams mobiliseren zich vol moed en energie om dit doel te bereiken, zij verdienen hiervoor een pluim.”

Volgens Jacques De Coster, Voorzitter van FESOCOLAB: “Onze waarden van solidariteit en samenwerking worden nu centraal gesteld in de werking van de OVM’s tijdens deze bijzondere situatie. Zo wordt de continuïteit van de dienstverlening voor iedereen verzekerd en wordt er ook specifieke aandacht en opvolging geschonken aan onze oudere of kwetsbare huurders.

Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, treedt bij: “De BGHM is erg onder de indruk van alle initiatieven die door het personeel van de OVM’s worden ondernomen in deze moeilijke periode. Deze getuigen van een sterke wens om de huurders te betrekken en om hun samenhorigheidsgevoel te versterken. De app voor huurders, die binnenkort wordt gelanceerd, zal de solidariteit tussen buren nog meer vergemakkelijken en zal ervoor zorgen dat de huurders beter geïnformeerd zijn en meer betrokken worden bij hun wijk.”

 

Deze periode van coronacrisis onderstreept het belang van solidariteit, burgerzin en menselijke connectie, allemaal waarden die de sector van de sociale huisvesting erg hoog in het vaandel draagt.

“Een verzekerde dienstverlening voor de huurders en massa’s solidariteit zijn de sleutelwoorden in deze periode”, beamen alle OVM’s.