Onze Raad van Bestuur

De beslissende instantie bij de BGHM is een Raad van Bestuur van 15 leden, onder leiding van een voorzitster en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder.

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Primes, aides et alternatives au logement social"

De commissarissen benoemd door de Brusselse regering houden toezicht op de beslissingen van de Raad van Bestuur. Er is zowel een Franstalige als een Nederlandstalige regeringscommissaris. Dat werd zo bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2009 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 2010.

Indien nodig tekenen deze commissarissen beroep aan tegen een beslissing van de Raad van Bestuur van de BGHM.

Een commissaris-revisor, aangesteld door de Algemene Vergadering, houdt op zijn beurt toezicht op de verrichtingen en de rekeningen van de BGHM.

Het Rekenhof controleert alle administratieve verrichtingen.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitster

 • Bieke COMER (N)

Ondervoorzitter, Afgevaardigd bestuurder

 • Raphaël JEHOTTE (F)   

Bestuurders

 • Aissa DMAM (F)
 • Erdem RESNE (F)
 • Ahmed SI M'HAMMED (F)
 • Simon WILLOCQ (F)
 • Alessandro ZAPPALA (F)
 • Laetitia Nsimire KALIMBIRIRO (F) 
 • Cécile VAN DE MOOSDYK (F) 
 • Abdellatif MGHARI (F) vanaf 24 maart 2022
 • Nazgul BALMUKHANOVA (N)
 • Ann CROECKAERT (N)
 • Brahim LHICHOU (N)
 • Jelmen HAAZE (N) vanaf 15 december 2022

Regeringscommissarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 • Xavier BODSON (F)
 • Laurence DEMEULEMEESTER (N)

Commissaris 

 • Werner CLAEYS 

Algemene directie

 • Yves LEMMENS (F)
 • Dorien ROBBEN (N)
Back to top